De certificaten DINplus en ENplus garanderen 

 

De certificaten DINplus en ENplus garanderen :

  • pellets van kwaliteit, met hoge energetische waarde, zonder additieven of zware metalen.

  • een gecontroleerd productieproces, gevalideerd door een onafhankelijk certificatie-agentschap. Het gaat niet om normen opgelegd door de wet, maar om de intentie van de fabrikant om kwaliteitsproducten aan te bieden.Certification DIN+ DE VERSCHILLEN TUSSEN ENPLUS EN DINPLUS BEKIJKEN
Diameter, D D = 6 +- 1 mm
D = 8 +- 1 mm
Lengte, L 3,15 ≤ L ≤ 40 mm
Energetische waarde, Q 4,6 ≤ Q ≤ 5,3 kWh/kg
Vochtigheid <10 %
Hoeveelheid fijne fractie ≤ 1 %
Additieven <2 %
As ≤ 0,7 %
Mechanische weerstand ≥ 97,5 %
Schijnbaar volume > 600 kg/m3
Zwavel
Chloor
Stikstof
< 0,03 %
< 0,02 %
< 0,3 %


Al die controlepunten hebben een rechtstreekse impact op uw verwarmingssysteem en op het milieu.


FSC- en PEFC-labels 

 

De certificeringsprocedures zijn de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, zodat de consument zeker is dat hij door zijn aankoop van hout niet meewerkt aan de ontbossing.

Wereldwijd zijn er twee belangrijke labels voor “duurzaam bosbeheer”: de labels PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) en FSC (Forest Stewardship Council).


Beide labels hebben een aantal kenmerken gemeen :

  • Vrije keuze van de houtproducent
  • Evolutie naar een duurzaam bosbeheer (met eerbied voor de natuurlijke rijkdommen, langetermijnvisie, multifunctionaliteit)
  • Extern controlemechanisme en deelname van partijen die betrokken zijn bij bosbehoud aan het certificatieproces
Feuillus Résineux

Hardhout tegenover harshoudend naaldhout


De houtsoort heeft weinig of geen invloed op de energetische waarde van de pellets: naaldhout of hardhout bezitten nagenoeg dezelfde calorische waarde per gewichtseenheid, met slechts een licht voordeel voor het harshoudende blanke hout (dat effectief iets meer warmte afgeeft). In stronkvorm heeft hardhout een hogere dichtheid waardoor het meer warmte afgeeft per gewichtseenheid, maar zodra hout wordt gecomprimeerd, nemen de harshoudende soorten lichtjes het voortouw.


Het verschil zit dan vooral in de vochtigheid van de pellet, de belangrijkste factor voor zijn calorische waarde: een "natte" pellet geeft minder warmte per gewichtseenheid.

 Ecologie

Hout is een hernieuwbare energiebron voor zover we de bosgebieden duurzaam en op een rationele manier beheren.

 

Aangezien zaagsel het natuurlijke bestanddeel vormt van pellets, is er tijdens de verbranding CO2-uitstoot (zoals bij de verbranding van hout). De CO2 die vrijkomt in de atmosfeer, komt overeen met de hoeveelheid koolstof die het hout tijdens zijn volledige levensduur heeft opgeslagen (via fotosynthese). De uiteindelijke koolstofbalans van pellets is bijgevolg nul.

 

Wat meer is: omdat bomen ook zuurstof afgeven tijdens hun leven, leidt het gebruik van hout als brandstof globaal genomen tot een vermindering met 90% van de CO2-uitstoot in vergelijking met aardgas of olie.

Abonneer U op onze nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van onze promoties, abonneer u op onze nieuwsbrief